Wspólnie z twoim zespołem przeprowadzimy cały proces: odkryjemy luki rynkowe, wypracujemy nowe rozwiązania i wprowadzimy zmiany w życie.

BUDOWANIE MAREK

Kreujemy marki, dodajemy im energii i pomagamy wystartować na rynku.

Strategia marki

Strategię opieramy na insightach z wielu źródeł: analizach rynkowych, badaniach konsumenckich i kulturowych. Definiujemy wartości, które marka ma dostarczać odbiorcom, wizję jej rozwoju, osobowość i główną obietnicę.

Branding

Do kreowania marek podchodzimy całościowo. Angażujemy się w tworzenie strategii, nazw oraz brand design. Pomagamy także w przygotowaniu komunikacji wprowadzającej nowość na rynek.

Architektura marki

Określamy wzajemną relację marek w portfolio tak, aby oferta była czytelna i odpowiadała na potrzeby poszczególnych segmentów. Doradzamy, które produkty mają pełnić rolę „koni pociągowych” biznesu oraz te, których rolą będzie ożywianie wizerunku marki.

INNOWACJE

Tworzymy rozwiązania, które wzbudzają emocje użytkowników.

Projektujemy produkty i usługi

W centrum uwagi stawiamy ludzi i ich potrzeby. Pomysły przedstawiamy w formie prototypów i badamy w jaki sposób oddziałują na użytkowników. Dbamy o to, aby nowe rozwiązania były opłacalne dla firmy i wykonalne technologicznie.

Design Thinking

Pracujemy w oparciu o proces Design Thinking. Umożliwia on sprawne tworzenie nowatorskich rozwiązań, które mają realną wartość dla użytkowników. Korzystamy z tej metody zarówno projektując nowy produkt finansowy, jak i prototypując model biznesowy, czy nowy sposób obsługi klienta w sklepie.

Badania dla innowacji

Antycypujemy zmiany rynkowe i odkrywamy potrzeby, które mogą stać się szansą dla stworzenia nowej wartości dla konsumentów. Korzystamy z szeregu metod i narzędzi badawczych, m.in. z etno-obserwacji, analiz trendów oraz doświadczeń z innych rynków.

STRATEGIA WZROSTU

Pomagamy firmom stworzyć nową przestrzeń na rynku.

Nowe obszary wzrostu

Odkrywamy szanse rynkowe i niezaspokojone potrzeby konsumentów. Wskazujemy luki w ofercie firmy i pomagamy skoncentrować zasoby w najbardziej perspektywicznych obszarach by w efekcie osiągać lepsze rezultaty biznesowe.

Strategia innowacji

Określamy kierunki rozwoju marek, produktów lub usług oraz atrakcyjne obszary dla tworzenia innowacji. Następnie przygotowujemy briefy na nowe produkty.

Strategia design

Wyznaczamy kierunek stylistyczny rozwoju produktów. Dbamy o wyrazistość i spójność oferty a także o dopasowanie jej do preferencji estetycznych poszczególnych grup docelowych.