BZ WBK
INNOWACJA W KONTACH OSOBISTYCH

Konto Jakie Chcę

BZ WBK
INNOWACJA W KONTACH OSOBISTYCH

Konto Jakie Chcę

ROLA TOUCHIDEAS

  • proces Design Thinking
  • badania dla innowacji
  • segmentacja behawioralna
  • warsztaty kreatywne z Zespołem Banku
  • prototypowanie pomysłów
  • koncepcja nowego produktu
  • konsultacje wdrożeniowe

Bank Zachodni BZ WBK, trzeci największy bank w Polsce, zwrócił się do nas z zadaniem stworzenia innowacji w obszarze kont osobistych. Projekt ma na celu budowanie wizerunku Banku oraz pozyskanie nowych klientów.

Współpracując blisko z Zespołem Banku przeprowadziliśmy serię wywiadów etnograficznych i warsztatów eksperckich. Przenalizowaliśmy czynniki wpływające na zadowolenie i niezadowolenie klientów ze swojego banku i odkryliśmy niezaspokojone potrzeby użytkowników kont.

Podczas wspólnych warsztatów z BZ WBK wypracowaliśmy kilkadziesiąt pomysłów na nowe rozwiązania odpowiadające na zidentyfikowane potrzeby, a następnie opracowaliśmy koncepty i prototypy nowego konta. Pomysły sprawdziliśmy pod kątem atrakcyjności dla klientów oraz wykonalności technologicznej, po czym przedstawiliśmy Bankowi rekomendację nowego produktu.

Wdrożone na rynek rozwiązanie to Konto Jakie Chcę. Użytkownik dopasowuje je do własnych potrzeb włączając funkcje, z których chce skorzystać, takie jak np.: darmowe bankomaty na czas wyjazdu zagranicznego, automatyczne oszczędzanie, zwroty za rachunki czy cashbacki za zakupy. To użytkownik decyduje o tym z czego korzysta i wie za co płaci.

Dzięki nowemu kontu Bank BZ WBK dociera do klienta ze swoją ofertą kart, oszczędności, ubezpieczeń i wymiany walut w sposób nienachalny i przyjazny.

“Design Thinking sprawdził się znakomicie. Rezultaty projektu, który zrealizowaliśmy z Touchideas, przekroczyły nasze początkowe oczekiwania. Konto Jakie Chcę jest nie tylko naszym flagowym produktem skierowanym do Klienta detalicznego, ale umożliwi także znaczące uproszczenie oferty.”

– Marcin Pawłowski, Dyrektor Obszaru Marketingu Detalicznego i Rozwoju Oferty