contact us

Krakowskie Przedmieście 13
WeWork V p.
00-071 Warszawa
job opportunities
join@touch-ideas.com